Δ ΤΑΞΗ

Δικαιώματα των παιδιών

Με τη βοήθεια  της δασκάλας τους κ. Ποιμενίδου Ρούλας  τα παιδιά του Δ1 συζήτησαν για  τα δικαιώματα του παιδιού και «δημιούργησαν» για καλύτερη βιωματική εμπέδωση  .