Εγγραφές στην Α’ Τάξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Τα   Δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης( αν υπάρχει).
                   

β. Φωτοτυπία  του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση φωτοτυπίας άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν  τα προβλεπόμενα εμβόλια (δηλ.μόνο οι σελίδες με τα εμβόλια συρραμμένα και να αναγράφεται στην πρώτη σελίδα το όνομα του παιδιού).

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). το έντυπο μπορείτε να το παραλάβετε από το Γραφείο της Δ/ντριας.

δ. Λογαριασμός Δ.Ε.Η  ή   ΕΥΔΑΠ .

ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.
                                    

Οι εγγραφές θα γίνονται από 15 έως 29 Μαΐου 2020  στο  Γραφείο της Δ/ντριας μόνο κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης  (ραντεβού)  από 8.30-9.30
 στο τηλ. 2102430505
Σας παρακαλώ, λόγω των ειδικών συνθηκών, να φοράτε μάσκα κατά την προσέλευσή σας στο Σχολείο και να φροντίσετε να έχετε όλα τα δικαιολογητικά για την εγγραφή.