Δικαιώματα των παιδιών

Με τη βοήθεια  της δασκάλας τους κ. Ποιμενίδου Ρούλας  τα παιδιά του Δ1 συζήτησαν για  τα δικαιώματα του παιδιού και «δημιούργησαν» για καλύτερη βιωματική εμπέδωση  .

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Πρώτη τάξη Δημοτικού σχολείου κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022

Οι εγγραφές αρχίζουν την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 και λήγουν τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 .

Οι εγγραφές θα γίνονται από 08.15-9.30 στο 2ο Δ.Σ. Θρακομακεδόνων

Στην πρώτη τάξη δημοτικού σχολείου θα εγγραφούν υποχρεωτικά φέτος τα παιδιά που γεννήθηκαν από1-1-2017 έως 31-12-2017.

Α. Υποβάλλονται κατά την εγγραφή:

1)Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση :θα την πάρετε από το σχολείο η θα την κατεβάσετε από τα link στο τέλος της ανάρτησης και θα συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία.

2)Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου: θα την πάρετε από το νηπιαγωγείο.

3) Εμβόλια: φωτοτυπία των σελίδων εμβολιασμού του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή άλλο στοιχείο που πιστοποιεί ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

4)Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας: αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (Ενοικιαστήριο συμβόλαιο, λογαριασμός ΔΕΗ, σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, ΕΥΔΑΠ ή εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης).

5)Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση εγγραφής στο Ολοήμερο, θα την πάρετε από το σχολείο η θα την κατεβάσετε από τo παρακάτω link και θα συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία.

6)Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση εγγραφής στο σχολικό Λεωφορείο, θα την πάρετε από το σχολείο η θα την κατεβάσετε από τo παρακάτω link και θα συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία.

7)Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης: Εάν υπάρχει, διαφορετικά, θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από το σχολείο.

Β΄ Πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

8) Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, σχετική ιατρική γνωμάτευση

9) Τυχόν διάγνωση από Κ.Ε.Σ.Υ ή Αναγνωρισμένο Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο

10)Δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας(σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης).

Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στη Α΄ τάξη προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω καθώς και πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη επίσημα μεταφρασμένα.

Γ΄. Υποβάλλεται άμεσα ή μέχρι 11 Σεπτεμβρίου:

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ ) :από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό

Απαραίτητα Έγγραφα